loader

urzad-gminy-solec

ministerstwo-edukacji-narodowej

mazowiecki-kurator-oswiaty

centralna-komisja-egzaminacyjna

okregowa-komisja-egzaminacyjna

zss-pawlowice

zsp-solec

stowarzyszenie-przyjaciol-solca   twoje-radio-lipsko

Próbna ewakuacja w naszej szkole

 

ewakuacja13Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,  2 października 2019 r. została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego (trzech długich dzwonków) wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. ...

Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką i przekazali meldunek osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie akcji, tj. Pani Irenie Wojciechowskiej, które z kolei zdała relację o wszystkich ewakuowanych z budynku szkoły Dyrektorowi Szkoły Pani Iwonie Borek. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za sprawną ewakuację. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje. Przebieg ewakuacji obserwowali strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku: asp.sztab. Łukasz Łyczkowski i st. sekc. Michał Wojtal, zdaniem obserwatorów akcja została przeprowadzona prawidłowo i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Na uwagę zasługuje duże zdyscyplinowanie naszych uczniów oraz fachowy nadzór nauczycieli i pracowników szkoły. Całkowity czas ewakuacji z budynku szkoły wyniósł 1 min. 59 s. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.