loader

urzad-gminy-solec

ministerstwo-edukacji-narodowej

mazowiecki-kurator-oswiaty

centralna-komisja-egzaminacyjna

okregowa-komisja-egzaminacyjna

zss-pawlowice

zsp-solec

stowarzyszenie-przyjaciol-solca   twoje-radio-lipsko

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

zankonczenie01Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się w ciągu dwóch dni w obecności zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej. 18 czerwca szkołę pożegnali ósmoklasiści i gimnazjaliści oraz oddziały przedszkolne. 19 czerwca, po uroczystej Mszy Św., pozostali uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej. W częściach artystycznych tych uroczystości absolwenci i przedszkolaki podziękowali Pani Dyrektor, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Rodzicom za lata opieki oraz nauki. Wzruszające słowa pożegnania skierowała do naszych absolwentów i przedszkolaków Pani Dyrektor Iwona Borek oraz wychowawczynie Panie: Mariola Wielicka, Małgorzata Kryczka oraz Natalia Kędra. Sukcesy uczniów zostały nagrodzone przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą stypendiami naukowymi i sportowymi. W imieniu Wójta nagrody wręczyli: Pan Wiesław Cieślak – Sekretarz Gminy Solec nad Wisłą oraz Pani Ewa Sikorska – Skarbnik Gminy Solec nad Wisłą. Z rąk Pani Dyrektor wyróżniający się w nauce uczniowie otrzymali grawertony, nagrody książkowe i dyplomy. ...

Nagrody Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2018/2019 otrzymały następujące uczennice: szkoła podstawowa- Julia Szołajska i Maria Skalińska, gimnazjum – Igor Kozak. Nagrodę za najwyższy wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym – Kornelia Chmielnicka, zaś na egzaminie ósmoklasisty – Julia Szołajska, Maria Skalińska. Uczniowie na ręce zaproszonych gości, Pani Dyrektor oraz Nauczycieli i Pracowników złożyli piękne kwiaty. Dyrektor Szkoły Pani Iwona Borek podziękowała Panu Wójtowi za stypendia dla uczniów oraz za owocną współpracę i ogromne wsparcie dla działań szkoły. Wszystkim, którzy wspierają naszą szkołę i angażują się w jej życie wręczono podziękowania. Pani Dyrektor w sposób szczególny podziękowała Pani Elżbiecie Klukiewicz i Panu Jackowi Szołajskiemu za pracę w Radzie Rodziców i wspieranie szkoły przy realizacji jej zadań. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, aby odebrać tak długo wyczekiwane świadectwa. Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy PSP w Solcu nad Wisłą gratulują uczniom ich wyników w nauce, absolwentom życzą powodzenia w podejmowaniu życiowych decyzji, a wszystkim - miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.