loader

urzad-gminy-solec

ministerstwo-edukacji-narodowej

mazowiecki-kurator-oswiaty

centralna-komisja-egzaminacyjna

okregowa-komisja-egzaminacyjna

zss-pawlowice

zsp-solec

stowarzyszenie-przyjaciol-solca   twoje-radio-lipsko

III REGIONALNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ”

konk-patriot2415 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą odbył się już po raz trzeci etap regionalny XVI Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. Cieszy nas fakt, że z roku na rok uczestników jest coraz więcej. Zaproszenie do udziału w konkursie w tym roku przyjęło 13 placówek oświatowych z : Przedmieścia Dalszego, Pawłowic, Lipska, Woli Soleckiej, Krępy Kościelnej, Długowoli, Ciepielowa, Rzeczniowa, Opatkowic, Sarnówka, Ostrowca Świętokrzyskiego i Solca nad Wisłą. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach: poezja i pieśń patriotyczna. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Fundacja im. Księcia Krzysztofa Zbaraskiego oraz Diecezjalny i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

 Koordynatorami tego wydarzenia byli Ks. Grzegorz Dąbrowski i Barbara Cieśla. W imieniu organizatorów: PSP w Solcu nad Wisłą i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Pani Iwona Borek – Dyrektor Szkoły w towarzystwie Ks. Kanonika dr Krzysztofa Maja - Proboszcza Parafii pw WNMP w Solcu nad Wisłą, dokonała oficjalnego otwarcia konkursu, witając przybyłych uczestników z opiekunami i rodzicami oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Marka Szymczyka – Wójta Gminy Solec nad Wisłą, ks. dr Krzysztofa Maja – Proboszcza Parafii i Parafialnego Asystenta Akcji Katolickiej, Panią Wiesławę Dudę – prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Pana Wacława Sosnowskiego– wiceprezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z przedstawicielami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Panią Katarzynę Tkaczyk – Kierownika Centrum  Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą i Panią Elżbietę Klukiewicz – Przewodniczącą Rady Rodziców naszej placówki oraz specjalnego gościa Panią Annę Pawłowską, studentkę muzykologii KUL, która swoim występem uświetniła konkurs. Wspólna modlitwa pod przewodnictwem ks. Proboszcza rozpoczęła to wyjątkowe spotkanie. Wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, jednego z utworów obowiązkowych konkursu, zakończyło część oficjalną. Nadszedł czas zmagań konkursowiczów – gwiazd tak podniosłego wydarzenia. I jak na gwiazdy przystało błyszczeli we fleszach aparatów na czerwonym dywanie. Przepiękne recytacje, wzruszające interpretacje utworów, pieśni przepełnione nutami patriotyzmu to wszystko sprawiło, że główny cel konkursu został przez naszych młodych, ale jakże zdolnych wykonawców osiągnięty. Po wysłuchaniu prezentacji w czterech kategoriach wiekowych w poezji i pieśni patriotycznej komisje konkursowe (poezja – Pani Mariola Kolenda, Pani Renata Fałek i Pani Wiesława Duda; pieśń – Pan Kamil Jóźwik, Pani Anna Pawłowska i Pan Wacław Sosnowski ) wyłoniły LAUREATÓW, którzy będą reprezentować region Solec nad Wisłą w  Finale XVI Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej 26 kwietnia br. w LCK w Lipsku.

Poezja patriotyczna

1. Chyła Łucja – Przedszkole Publiczne Samorządowe w Lipsku

2. Kiljan Julia – PSP w Woli Soleckiej– kat. wiekowa kl. I-IV

3. Kwiecień Natalia – PSP w Woli Soleckiej – kat wiekowa kl. V-VIII

4. Tomczyk Zuzanna – PSP w Woli Soleckiej– kat. wiekowa kl. V-VIII

5. Guz Mikołaj – PSP w Pawłowicach – kat wiekowa kl. ponadpodstawowe


Pieśń patriotyczna

SOLIŚCI

1. Czarnecka Liliana – PSP w Sarnówku – kat wiekowa kl. I- IV

2. Skalińska Maria – PSP w Solcu nad Wisłą - kat wiekowa kl. V- VIII

3. Kosmowska Natalia – PSP w Opatkowicach - kat. wiekowa kl. V- VIII

4. Korczak Natalia – PSP w Ciepielowie - kat. wiekowa kl. V- VIII

5. Papaj Gabriela – PSP w Sarnówku – kat. wiekowa kl. ponadpodstawowe


ZESPOŁY

1. „Kropelki” - PSP w Woli Soleckiej - kat. wiekowa kl. I- IV

2. „Inspiracja” – PSP w Krępie Kościelnej - kat. wiekowa kl. V- VIII

3. Zespół z Zespołu Szkół w Rzeczniowie - kat. wiekowa kl. ponadpodstawowe


Podczas przebiegu całego konkursu panowała niezwykle rodzinna, przyjazna atmosfera. Fundatorami nagród III Regionalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej byli: Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Fundacja im. Księcia Krzysztofa Zbaraskiego oraz Parafialna Akcja Katolicka przy Parafii pw WNMP w Solcu nad Wisłą. Gratulujemy wszystkim uczestnikom przepięknych występów, a laureatom życzymy sukcesów na etapie Diecezjalnym.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania:

* Panu Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą Markowi Szymczykowi oraz ks. Kanonikowi dr Krzysztofowi Majowi Proboszczowi naszej Parafii, prezesowi Fundacji Im. Księcia Krzysztofa Zbaraskiego za objęcie konkursu patronatem, ufundowanie nagród oraz za otwartość na nasze inicjatywy.

* Pani Wiesławie Dudzie prezesowi Parafialnej Akcji Katolickiej oraz członkom Akcji Katolickiej za pomoc w organizacji i przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu.

* Pani Annie Pawłowskiej za gościnny występ i pracę w Jury konkursu.

*Panu Kamilowi Jóźwikowi za profesjonalne wykonanie hymnu i przyjęcie na siebie funkcji przewodniczącego Jury.

* Pani Marioli Kolendzie za pracę w Jury konkursu i przyjęcie funkcji przewodniczącej.

* Pani Renacie Fałek, Pani Wiesławie Dudzie i Panu Wacławowi Sosnowskiemu za pracę w Jury konkursu.

* Pani Barbarze Cieśli i ks. Grzegorzowi Dąbrowskiemu za ogromny wkład pracy, zaangażowanie, a także profesjonalne prowadzenie konkursu.

* Panu Marcinowi Teske za wydruki dyplomów.

* Wolontariuszom działającym w szkolnym Wolontariacie.

* Nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy bezinteresownie zaangażowali się w nasze przedsięwzięcie.

* Opiekunom uczniów za wkład włożony w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu.

* A przede wszystkim uczestnikom konkursu, którzy poprzez śpiew i recytację utworów naszego dziedzictwa kulturowego przygotowali przepiękną lekcję patriotyzmu.