loader

urzad-gminy-solec

ministerstwo-edukacji-narodowej

mazowiecki-kurator-oswiaty

centralna-komisja-egzaminacyjna

okregowa-komisja-egzaminacyjna

zss-pawlowice

zsp-solec

stowarzyszenie-przyjaciol-solca   twoje-radio-lipsko

SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE

2profilaktyka10Dnia 26 lutego 2019 roku w naszej szkole gościliśmy artystów z Teatru profilaktycznego „Kurtyna” z Krakowa. Aktorzy przygotowali i przedstawiali spektakle profilaktyczno – wychowawcze dla poszczególnych grup wiekowych. Spektakle połączone były z prelekcjami tematycznymi dla uczniówTreści wychowawczo – profilaktyczne kształtowały u uczniów eliminację języka i zachowań agresywnych w komunikacji z rówieśnikami i opiekunami, wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Uczniowie uczyli się szacunku dla osób starszych i sposobów realizacji wsparcia i pomocy takich osób. Starsi uczniowie uczyli się również jak radzić sobie ze stresem, rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych, umiejętności dostrzegania konsekwencji swoich zachowań wobec innych, stosowania w praktyce rekompensowania krzywd. W ramach profilaktyki zachowań ryzykownych poruszane były tematy związane z niebezpieczeństwem używania środków psychoaktywnych, tj. alkohol czy dopalacze.

Przedstawione spektakle to wartkie i dynamiczne, a jednocześnie pełne humoru, błyskotliwych dialogów, tempa i akcji studium problemów, z którymi borykają się uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele i rodzice.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkotykowych za sfinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień.