loader

urzad-gminy-solec

ministerstwo-edukacji-narodowej

mazowiecki-kurator-oswiaty

centralna-komisja-egzaminacyjna

okregowa-komisja-egzaminacyjna

zss-pawlowice

zsp-solec

stowarzyszenie-przyjaciol-solca   twoje-radio-lipsko

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE

warsztaty01W dniach 21 - 22 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczno - edukacyjne, prowadzone przez Pana Karola Wachala - trenera Pracowni Profilaktyki „Krokus” z Krakowa. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej i klasa III gimnazjum. Treści były dostosowane do wieku i potrzeb odbiorców. Dzieci klas młodszych uczyły się jak rozpoznawać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe, jak redukować negatywne wzorce i rozwijać umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, a także jak łagodzić wewnętrzne napięcie. Podczas zajęć była też dobra zabawa. ...

Celem zajęć dla uczniów klas IV - VII było zaprezentowanie zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie na specyfikę problemu związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ofiar jak i sprawców. Uczniowie wypracowywali zasady bezpiecznego kulturalnego korzystania z Sieci oraz reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Uczniowie klas VIII i III gimnazjum brali udział w warsztatach mówiących jak szkodliwe mogą być uzależnienia od alkoholu, narkotyków i papierosów. Zapoznali się również ze szkodliwością dopalaczy. Podczas zajęć pokazano uczniom jak zabezpieczyć się przed nałogiem, jakie są konsekwencje uzależnienia oraz jak asertywnie odmówić, gdy ktoś namawia do zażywania środków odurzających.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za pomoc w sfinansowaniu działań profilaktycznych.