loader

urzad-gminy-solec

ministerstwo-edukacji-narodowej

mazowiecki-kurator-oswiaty

centralna-komisja-egzaminacyjna

okregowa-komisja-egzaminacyjna

zss-pawlowice

zsp-solec

stowarzyszenie-przyjaciol-solca   twoje-radio-lipsko

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

 

koniec-roku16Zakończenie roku szkolnego to najmilszy dzień, na który, po dzięsięciomiesięcznym trudzie nauki, czekają wszyscy. 22 czerwca na uroczystej Mszy Św. zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice, a po jej zakończeniu spotkali się na sali gimnastycznej w budynku naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Pan Marek Szymczyk - Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Pani Beata Ciosek - Przewodnicząca Rady Gminy Solec nad Wisłą, Pan Andrzeja Borek - Radny Gminy Solec nad Wisłą, Pani Izabela Kosiór - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku, Pani Mariola Kolenda - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą, Pan Grzegorz Adamski - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą, Pan Elżbieta Klukiewicz - Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Anita Madej - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą. Zebranych powitała Dyrektor Szkoły Pani Iwona Borek. Na wstępie podziękowała Panu Wójtowi za owocną współpracę i ogromne wsparcie dla działań szkoły. Dyrektor i Nauczyciele PSP w Solcu nad Wisłą uhonorowali grawertonem Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipsku, zaś Sponsorzy i Rodzice, którzy wspierają naszą szkołę i angażują się w jej życie otrzymali podziękowania. ...

Koniec roku szkolnego to także czas rozstań z tymi, którzy kończą pracę w szkole. Pani Dyrektor w sposób szczególny podziękowała Ks. Jarosławowi Grabce za jego 5-letnią efektywną pracę katechetyczną oraz Pani Agnieszce Grędzie i Pani Anicie Madej za pracę w Radzie Rodziców i wspieranie szkoły przy realizacji jej zadań. Następnie wzruszające i pełne ciepła słowa skierowała Pani Dyrektor do naszych absolwentów - uczniów klasy III gimnazjum. Pogratulowała im wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym i wspaniałych ocen na świadectwach. Gimnazjaliści zaprezentowali krótki, ale wymowny w swojej treści program artystyczny odwdzięczając się nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom pięknymi kwiatami oraz słowami podziękowań. Nie udało się uniknąć wzruszeń i łez. W drugiej części uroczystości dwudziestu uczniów z najwyższą średnią otrzymało z rąk Wójta Gminy Solec nad Wisłą stypendia naukowe, zaś Dyrektor Iwona Borek wręczyła nagrody książkowe i dyplomy uczniom wyróżniającym się. LISTY GRATULACYJNE otrzymali także rodzice tych uczniów. Nagrody Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 otrzymały następujące uczennice: szkoła podstawowa- Julia Szołajska i Maria Skalińska, gimnazjum - Aleksandra Stołowska. Nagrodę za najwyższy wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym – Aleksandra Stołowska. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, aby odebrać tak długo wyczekiwane świadectwa. Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy PSP w Solcu nad Wisłą gratulują uczniom ich wyników w nauce, absolwentom życzą powodzenia w podejmowaniu życiowych decyzji, a wszystkim - miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.