loader

urzad-gminy-solec

ministerstwo-edukacji-narodowej

mazowiecki-kurator-oswiaty

centralna-komisja-egzaminacyjna

okregowa-komisja-egzaminacyjna

zss-pawlowice

zsp-solec

stowarzyszenie-przyjaciol-solca   twoje-radio-lipsko

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

warszaty6W dniach 9 – 10 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach profilaktyczno – wychowawczych, prowadzonych przez trenera Pracowni Profilaktyki „Krokus” z Krakowa. Zajęcia opierały się na modelu nowoczesnej profilaktyki, która szczególny nacisk kładzie na rozwijanie kompetencji emocjonalnych u dzieci i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Problemy emocjonalne czy trudne zachowania u dzieci i młodzieży mają swoje podłoże w nieumiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w dzieciństwie. Fakt ten może mieć wpływ na późniejsze problemy w szkole, zachowania antyspołeczne i ryzykowne. W trakcie warsztatów dla młodszych uczniów Psycholog poprowadził ćwiczenia, które pozwalały dzieciom rozróżnić stany emocjonalne oraz rozwijać wyobraźnię. ...
Ćwiczenia stymulujące twórcze myślenie pokazywały dzieciom, jak należy rozwiązywać problemy z porzuceniem zachowań opartych na agresji. Walorem zajęć było łączenie elementów plastyki, bajkoterapii, ze szczególnym naciskiem na przyjazną atmosferę, która posłużyła aktywnemu uczestnictwu.  Celem zajęć dla uczniów starszych było  redukowanie negatywnych wzorców. W trakcie zajęć prowadzone były ćwiczenia, które uczyły dzieci i młodzież jak rozpoznawać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe, jednocześnie pobudzając twórcze myślenie. Cały zespół ćwiczeń miał za zadanie pozytywnie wpłynąć na integracje uczniów.
Zajęcia przebiegały w miłej i spokojnej atmosferze. Wnosiły nie tylko wiedzę i umiejętności ale także dobrą zabawę.